Rivieren

Thema’s > Rivieren

De grote rivieren Duero, Tajo (Taag), Guadalquivir en Guadiana stromen, in westelijke tot zuidwestelijke richting. De enige grote naar de Middellandse Zee stromende rivier is de in zuidoostelijke richting stromende Ebro. De Tajo is met haar 1007 km de langste rivier van allemaal.

Door de sterke bodemerosie vervoeren de rivieren in het algemeen veel sediment. Dit zorgt onder andere bij de Ebro en de Guadalquivir voor de vorming van delta’s. Daar waar de rivieren langzamer gaan stromen bezinkt het meegevoerd slib. In Galicië in het uiterste noordoosten hebben de rivieren brede mondingen, aangeduid als ría’s.

Er zijn in Spanje maar erg weinig rivieren die het gehele jaar bevaarbaar zijn. Vooral in de warme zomers is de waterstand vaak erg laag. Daar komt nog bij dat in de rivieren vele stuwdammen gebouwd zijn. Hiermee wordt energie opgewekt en voorkomen dat het water te snel wegstroomt zodat het nog gebruikt kan worden voor de landbouw.

De enige goed bevaarbare rivier in Spanje is de Guidalquivir, vanaf Sevilla stroomafwaarts.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *