Scheiding van kerk en staat in Spanje

De Spaanse grondwet bepaalt dat geen enkele religieuze overtuiging het statuut van staatsgodsdienst mag hebben en een wet uit 1998 garandeert een gelijke behandeling tussen het katholicisme en andere godsdiensten die meer dan drie miljoen aanhangers tellen in Spanje. Dat laatste wordt volgens de Spaanse krant El Pais niet toegepast.

De katholieke kerk heeft veel invloed in Spanje, een land dat voor tachtig procent katholiek is en waar de godsdienst elk jaar vier miljard euro van de Spaanse staat krijgt tegenover vijf miljoen euro voor andere godsdiensten.

De Spaanse socialistische regering wil de banden tussen de staat en de katholieke kerk herzien om meer ruimte te geven aan andere godsdiensten en om de scheiding van kerk en staat te bevorderen. De regering van José Luis Rodriguez Zapatero heeft in 2008 aangegeven rekening te willen houden met het religieuze pluralisme dat Spanje vandaag kenmerkt, en de katholieke kerk op gelijke voet plaatsen met de andere grote godsdiensten.

Het is de bedoeling om de scheiding tussen kerk en staat te versterken en de rechten van de agnosten te herkennen.