Coockie Policy en Privacy

Deze cookieverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoons- en gebruiksgegevens die plaatsvinden via de websites van VERASEC.

In juni 2012 is er een wet in werking getreden en daarom is deze cookieverklaring toen gepubliceerd. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Om aan de AVG te kunnen voldoen hebben wij op 16 april 2018 deze verklaring aangepast.

Op voornoemde websites wordt de dienstverlening van VERASEC aangeboden en vindt u veel informatie over reizen binnen Europa. VERASEC is statutair gevestigd te Loenen aan de Vecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 30202291 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “VERASEC” en worden de websites aangeduid als “onze websites” respectievelijk “de websites”.

De websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina´s van een website worden meegestuurd naar uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, met de bedoeling dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen zodat u bij een volgend bezoek als gebruiker wordt herkend. Tijdens het gebruik van onze websites kan door VERASEC, en/of door derden, informatie over uw gebruik van onze websites en van andere websites worden verzameld.

Sociale netwerken
Op de websites zijn buttons opgenomen om onze webpagina’s te kunnen promoten en te kunnen delen op sociale netwerken, onder andere Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat VERASEC hierop geen invloed kan uitoefenen. Leest u de privacyverklaring en de disclaimer van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze sociale netwerken met de (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verkrijgen:

Tracking cookies
Onze websites maken gebruik van zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen. Het over u opgebouwde profiel dient om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Analytics cookies
Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” en de “Google AdWords”- diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics en Google AdWords uitgeschakeld.
Leest u de privacyverklaring en de disclaimer van Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze sociale netwerken met de (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verkrijgen. Om Google’s privacy policy te bekijken bezoekt u Google .

Hoe heeft u invloed
U kunt uw internet browser zodanig configureren dat u er melding van krijgt wanneer u een cookie heeft ontvangen met de keuze deze te accepteren of te weigeren. Bovendien heeft u de mogelijkheid alle cookies te blokkeren. Het aanpassen van de manier waarop uw computer omgaat met cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Hulp bij het uitzetten van Cookies in het algemeen, of voor enkele bijzondere websites:

  • Algemeen: selecteer uw browser voor meer informatie:

  • Google Analytics

  • Advertenties

    • Alleen advertentiecookies uitzetten: Indien U geen third-party cookies van advertentie-bedrijven wilt, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op de website: Your online choices.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens:

  • Naam, Adres, Woonplaats gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Belastingnummer

Doel en bewaartermijn
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels email, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt, potentieel inclusief (gevoelige) persoonlijke informatie. De gegevens die u ons toestuurt, worden maximaal 2 jaar bewaard nadat deze gebruikt is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. In die periode kunt u vervolgvragen stellen.
De Belastingdienst eist dat we de financiële administratie zeven jaar bewaren (art. 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Voor dit doel wordt alle financiële informatie, facturen en bestellingen 7 jaar bewaard na afloop van de verplichting welke voortvloeit uit de betaling.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief bewaren we uw mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Verstrekking aan derden
Onze administratie wordt verzorgt door Klomp Finance Solutions, Maarssen. Zij verzorgen onze financiële administratie, jaarrekening en alle fiscale aangiften. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht worden. 

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een mail sturen naar privacy@verasec.nl

Wijzigingen
VERASEC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2018.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *