Energie

Thema’s > Energie

Spanje is voor de energievoorziening sterk afhankelijk van het buitenland. Spanje importeert 99 procent van de olie en het aardgas en 50 procent van de steen- en houtskool. De Spaanse regering stimuleert het verhogen van het percentage alternatieve energie, in aansluiting op de steun van de EU aan het Kyotoprotocol.

De laatste jaren heeft de ontwikkeling van duurzame energie in Spanje een hoge vlucht genomen en zeker op het gebied van windenergie is Spanje een van de grootste producenten in Europa. Naast windenergie is er veel belangstelling voor zonne-energie, biomassa, geothermische en golfkrachtenergie.

Olie en gas
Een zoektocht naar meer olie en gas van eigen bodem heeft niet veel opgeleverd, waarop de regering besloten heeft langetermijncontracten af te sluiten met buitenlandse leveranciers.
Meer dan 43 procent van het aardgas in Spanje komt uit Algerije via een pijpleiding of (als vloeibaar gas) per schip. De overige 57 procent van het aardgas komt uit Nigeria, de Golfstaten, Egypte en Trinidad & Tobago.

Steenkool
Begin 2006 werd een nieuw Spaans steenkoolplan goedgekeurd, dat voorziet in een verdere verlaging van het aantal mijnwerkers en de reductie van de steenkoolproductie in 2012.

Windenergie
De Spaanse regering moedigt in toenemende mate het gebruik van windenergie aan. Het aantal parken voor windenergie is de laatste jaren uitgebreid. De windmolens zorgen voor ongeveer vijftien procent van de energie die Spanje nodig heeft.

Biodiesel
Spanje moet de productie en het verbruik van biobrandstoffen stimuleren om het Europese streefcijfer van 5,75 procent te halen. De drie grootste Spaanse biodieselproducenten zijn Bionet Europa, Bionor Transformación en Biocombustibles. Volgens het onderzoeksrapport ‘Een strategie voor biobrandstoffen in Spanje 2005-2010’ van het APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables) bleef de stijging van het Spaanse verbruik van schone brandstoffen in 2010 beperkt tot 1,7 procent.

Zonne-energie
De toepassing van zonne-energie staat in Spanje nog in de kinderschoenen. In 2010 moest het productievermogen 400 MW zijn. Er zijn diverse zonne-energieprojecten in verschillende delen van Spanje opgezet. Volgens ASENSA, de Spaanse associatie van bedrijven van zonne- en alternatieve energie, beschikt Spanje over de capaciteit om meer dan de helft van de vraag naar zonnecollectoren zelf te produceren. Er zal voor 120 miljoen euro in zonne-energieparken worden geïnvesteerd.

Kernenergie
Na aardolie en steen- en houtskool is kernenergie nog een veelgebruikte energiesoort. Het beleid van de regering is erop gericht het gebruik van kernenergie te beperken. Omdat deze energiebron nog voldoende winst genereert, blijft de productie van kernenergie vooralsnog in handen van de Staat, maar ook kernenergie zal in de toekomst worden geprivatiseerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *