Huis kopen in Spanje

Thema’s > Huis kopen in Spanje

We wijzen u er op dat deze pagina slechts een indicatieve samenvatting is voor het kopen van een huis in Spanje. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw transacties. Wij nemen geen enkele verantwoording voor de hier opgenomen informatie en aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid.

Hieronder een hele opsomming over het kopen van een hui sin Spanje; voornamleijk waarschuwend van aard. Dat Nederlanders vaak een huis kopen in Spanje bewijzen de officiële cijfers van Spaanse registratiekantoren: In de eerste negen maanden van 2016 hebeben Nederlanders maar liefst 1.281 woningen in Spanje land gekocht. Nederland staat hiermee voor het eerst sinds lange tijd in de top 10 van landen die het meest huizen kopen in Spanje.

Prijzen
De huizenprijzen in Spanje variëren sterk. Er zijn hele verlaten dorpen die bijna gratis van de hand gaan, maar ook dure A-locaties. De grondprijs in de Pyreneeën bijvoorbeeld is de tot enkele jaren gelden explosief gestegen omdat veel mensen uit de stad met geld daar een tweede of derde huis hebben. In 2009 heeft Disney aangekondigd een nieuwe themapark te gaan bouwen aan de Costa del Sol. Als gevolg daarvan zijn de huizenprijzen langs de Costa del Sol, en dan vooral van Estepona tot Sotogrande, direct gestegen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van invloeden op de huizenprijs, u zult vooral de plaatselijke situatie in acht moeten nemen om dergelijke invloeden te herkennen. Uiteraard is het afhankelijk van uw woonwensen of u deze invloeden negatief of positief vindt meewegen.

Maar ook prijsdrukkende bewegingen zijn waar te nemen. De situatie op de Spaanse vastgoedmarkt is er sinds 2007 dramatisch op achteruit gegaan. In januari 2008 werden volgens het Spaans instituut van de statistiek op jaarbasis 27 procent minder woningen verkocht. Volgens het Spaanse onderzoeksbureau National Statistics Institute (INE) kelderden de huizenverkopen in Spanje in maart 2008 met maar liefst 36% in vergelijking met een jaar eerder. De huizenverkoop in Spanje is in 2008 28,6 procent gedaald op jaarbasis (Spaanse statistiekinstituut Ine). De prijzen daalden met 3,2 procent op jaarbasis. Spelers uit de sector spreken zelfs van een prijsdaling met 8,8 procent voor 2008. In december 2008 daalde de huizenverkoop met 26 procent op jaarbasis en met 10,8 procent ten opzichte van november.

De huizenmarkt in Spanje was de laatste jaren oververhit geraakt doordat Spanje meer woningen dan Frankrijk, Duitsland en Engeland samen bouwde. De huizenmarktindustrie is in verhouding met andere Europese landen dan ook bijna twee keer zo groot. Vooral de tweede huizenmarkt groeide enorm. De prijzen in het land verdrievoudigden in tien jaar en veel Spanjaarden staken bij wijze van investering hun geld in een tweede en zelfs derde huis. Dat werkte speculatie en bouwfraude in de hand.
Veel Spaanse kopers zijn in de problemen geraakt door de forse stijging van de hypotheeklasten. Sinds iets meer dan een jaar stijgt de hypotheekrente bijna onafgebroken. De meeste strategen verwachten niet dat de Spaanse huizenmarkt compleet instort. De huizenprijzen stagneren wel, maar er worden geen Amerikaanse toestanden verwacht.

Zowat 1 miljoen nieuwbouwappartementen en huizen in Spanje stonden in februari 2009 leeg. De bouwsector, in 2006 nog goed voor 7,5 % van het Spaanse BNP, leek toen volledig tot stilstand te komen. Geen enkele van ‘s lands 14 grootste bouwondernemers heeft in december 2008 ook maar één nieuw bouwproject gestart. Zelfs het laatste kwartaal van 2008, waarin 135 nieuwe bouwprojecten werden gestart, werd als ‘catastrofaal’ bestempeld. Tijdens de vastgoedhausse van 2006 werden in een enkel jaar 2006 niet minder dan 700.000 nieuwe appartementen afgeleverd, meer dan 2.000 per dag.

Lagere prijzen en aantrekkelijke rentetarieven hebben ertoe geleid dat de verkoop van bestaande woningen in Spanje in juni 2010 weer met 7 procent waren toegenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2009. Het was de zesde maand op rij dat de huizenverkoop steeg. De huizenverkoop steeg in de eerste zes maanden van 2010 met 10,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2009. In januari steeg de verkoop voor het eerst in drie jaar.

Overdracht
Al bij bezitsoverdracht (bij overhandiging van de sleutel) bent u in principe eigenaar van het Spaans onroerend goed. Dit is echter niet voldoende. Er dienen dan nog wat procedures doorlopen te worden om ook werkelijk als juridisch eigenaar geregistreerd te staan, zoals onder andere de inschrijving in het registro.

Een belangrijke rol bij de aankoop van Spaans onroerend goed is de vraag wie de eigenaar van de grond is. De eigenaar van de grond is volgens de Spaanse wet namelijk ook de eigenaar van de opstallen, die op zijn land staan of gebouwd worden. Bovendien dient het land als onderpand voor hypotheken en leningen.

Bij transacties van land moet u er dan ook zeker van zijn dat de grond vrij van hypotheken of schulden wordt opgeleverd, want bent u eenmaal eigenaar van het land, dan bent u als eerste aansprakelijk voor oude hypotheken en leningen van de vorige eigenaar..

Wie is de rechtmatige eigenaar bij aankoop onroerend goed?
Een veel voorkomende denkfout bij buitenlanders, die een huis in Spanje willen kopen is, dat men eigenaar van het huis wordt op het moment dat men een koopcontract ondertekent met een verkoper. Dit is volstrekt onjuist. Het belangrijkste wat men moet weten voordat men met de onroerend goed transactie verder gaat is of de persoon, die het huis wil verkopen ook daadwerkelijk de enige echte juridische eigenaar is en dat er geen hypotheken en achterstallige (belasting)schulden op het huis of op de grond rusten.

Daar de eigendomsrechten vroeger niet zijn vastgelegd is het met oude huizen erg moeilijk dit als eigendom te verwerven. Bijvoorbeeld als een oud huis te koop staat. Pa en Ma overlijden en de kinderen hebben erfrecht. Voor u is belangrijk dat  ALLE partijen zich akkoord verklaren met de verkoop. Laat nu van de (bijvoorbeeld) 5 kinderen er 4 akkoord gaan met de verkoop en nummer 5 komt na een jarenlang verblijf in bv Venezuela terug. Dan pas heeft U een probleem, omdat die dan aanspraak op zijn erfdeel kan maken. Dat is in Spanje het grote probleem en daarom staan er zo veel huizen leeg en vervallen bij.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *