Auto

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Thema’s > Auto

Reizen met de eigen auto naar en in Spanje? Op deze pagina vindt u tips. Uiteraard kunt u ook een auto huren in Spanje.

De routebeschrijving Route du Soleil vindt u hier.

Het verkeer houdt rechts aan. Tenzij anders aangegeven heeft al het verkeer (ook langzaam!) van rechts voorrang bij kruisingen. Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht. Het maximum alcoholgehalte is 0,5 gr/l. De maximum snelheid is 50 km/u binnen de bebouwde kom, behoudens andersduidende signalering. Op autowegen en snelwegen is de maximum snelheid resp. 90 km/u en 120 km/u. Benzinepompen zijn open van 8.00 u tot 24.00 uur, behalve enkele die 24 uur per dag open zijn. Tankstations zijn open op werkdagen van 8.00 u tot 19.00 u en ‘s zaterdags tot 13.00 uur. In grote steden en langs snelwegen zijn sommige tankstations 24 u per dag open.

Veiligheidsvest
LET OP: Spaanse automobilisten dienen sinds kort een geel of oranje, reflecterend veiligheidsvest in de auto te hebben. Hoewel de Europese regelgeving die dit ook buitenlanders zou kunnen verplichten, ontbreekt, wordt er wel bekeurd. Wij adviseren U daarom een vest aan te schaffen en mee te nemen. Overigens is het ook gewoon veiliger….

Voorrang
Het verkeer op een rotonde heeft voorrang op de bestuurders die de rotonde opkomen.

Afstand tussen de voertuigen
Voertuigen of voertuigcombinaties van meer dan 10 m lang moeten een tussenafstand van minstens 50 m laten met hun voorligger houden, behalve:

 • binnen de bebouwde kom
 • op wegen waar het inhalen verboden is
 • op wegen met meerdere rijstroken in dezelfde richting
 • wanneer inhalen niet mogelijk is door het drukke verkeer

Snelheidsbeperkingen
Binnen de bebouwde kom: 50 km/u. Op autosnelwegen en wegen met gescheiden rijbanen binnen de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 80 km/u (tenzij een andere snelheid is aangeduid). Buiten de bebouwde kom:

 1. Personenwagens (*)
  1. op autosnelwegen en op wegen met gescheiden rijbanen (minimumsnelheid 60 km/u)    120 km /u
  2. op wegen met meer dan een rijstrook in elke richting, op wegen met een bijkomende rijstrook voor het traag vervoer, en op wegen met brede rijstroken    100 km/u
  3. op gewone wegen    90 km/u   
 2. Personenwagens met aanhangwagen of caravan van meer dan 750 kg (*)
  1. op autosnelwegen en op wegen met gescheiden rijbanen (minimumsnelheid 60 km/u)      80 km/u
  2. op wegen met meer dan een rijstrook in elke richting, op wegen met een bijkomende rijstrook voor het traag vervoer, en op wegen met brede rijstroken    80 km/u
  3. op gewone wegen    70 km/u
   (*) voor kampeerauto’s en voor personenwagens met een aanhangwagen van minder dan 750 kg, is de snelheid beperkt tot 90 km/u op autosnelwegen, tot 80 km/u op wegen met gescheiden rijbanen die een berm van minstens 1,50 m breed hebben, en tot 70 km/u op de andere wegen

Buiten de bebouwde kom mogen automobilisten en bestuurders van motorfietsen, om een trager rijdend voertuig in te halen op een weg met slechts één rijstrook in elke rijrichting, de maximum toegelaten snelheid met 20 km/u overschrijden.

Beginneling-bestuurder : gedurende één jaar na de afgifte van het rijbewijs mag de bestuurder niet sneller rijden dan 80 km/u.

Verkeersborden

 

Keren toegelaten op de aangeduide afstand

Aangeraden maximum snelheid

Verboden te claxoneren

 

Een rasterwerk van gele lijnen op een kruispunt betekent dat het verboden is het kruispunt op te rijden wanneer de uitgangsweg niet vrij is.

Stilstaan en parkeren
Een gele zigzaglijn op het wegdek betekent parkeerverbod.

Blauwe lijnen duiden een zone aan waar de parkeertijd beperkt is.

In éénrichtingsstraten moeten de voertuigen op oneven dagen geparkeerd worden aan de kant van de oneven huisnummers, en op even dagen aan de kant van de even huisnummers.

In de blauwe zones (“Zona Azul”) is van 8 u tot 21 u de parkeertijd beperkt (maxima 1 u 30). De parkeerschijf kan gekocht worden in tabaks- en krantenwinkels.

In het centrum van sommige grote steden bestaat een “Zona O.R.A.”, waar het parkeren toegelaten is voor een duur van 30, 60, of 90 minuten, op voorwaarde dat op de voorruit van het voertuig een ticket wordt aangebracht dat men kan kopen in tabaks- en krantenwinkels

In sommige gemeenten worden verkeerd geparkeerde wagens vastgezet met een wielklem.

Overnachten in een voertuig
Het is niet verboden de nacht door te brengen in een voertuig dat correct geparkeerd staat op de openbare weg of op de parking van een autosnelweg; maar het is in geen geval toegelaten het voertuig te laten staan op de berm van een weg of autosnelweg.

Lichten
Het gebruik van de lichten is verplicht in de tunnels.

Aan boord van het voertuig moet zich een volledige set reservelampjes bevinden. Die verplichting geldt ook voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven.

Maximum toegelaten alcoholgehalte
0,5 pro mille (0,3 pro mille voor de bestuurder van een voertuig van een openbare dienst, van een voertuig met meer dan 8 zitplaatsen voor passagiers, en van een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, evenals voor chauffeurs met minder dan 2 jaar rij-ervaring).

Veiligheidsgordels en kinderzitjes
Een kind van minder dan 12 jaar mag slechts voorin plaats nemen indien gebruik wordt gemaakt van een kinderzitje dat is aangepast aan zijn lengte en gewicht;

Achterin moeten de kinderen vervoerd worden in een kinderzitje of anders een verhogingskussen gebruiken zodat de veiligheidsgordel goed gedragen kan worden.

Kinderen jonger dan 12 jaar tellen slechts voor een halve plaats, maar hun aantal is toch beperkt. Zo mogen, in een personenwagen met 5 zitplaatsen, tot maximum 4 kinderen van minder dan 12 jaar achteraan vervoerd worden.

Lading
Wanneer de lading achteraan uitsteekt, hoe weinig ook, moet ze steeds gesignaleerd worden door middel van een rood-wit gestreept bord.De uitsteek achteraan mag niet meer bedragen :
– dan een derde van de lengte van het voertuig (voor voertuigen van minder dan 5 meter lang)
– dan 3 meter (voor voertuigen waarvan de lengte meer dan 5 meter is).
Dit geldt eveneens voor personenauto’s en kampeerauto’s die in het buitenland zijn ingeschreven (meer bepaald ook voor wat betreft het vervoer van fietsen achteraan).

Aanhangwagen
Het is verboden een aanhangwagen te trekken met een fiets, een driewieler of een motorfiets.

Geef uw mening over dit artikel! Het is altijd leuk om iets van onze lezers te horen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *