Geschiedenis

Thema’s > Geschiedenis Spanje

Prehistorisch Spanje
41 000 voor Christus Bewijs van kannibalistische samenlevingen zijn gevonden in de regio van het hedendaagse Spanje
28 000 voor Christus Neanderthalers bewonen het land van Spanje
12 500 voor Christus 1 De oudste ontdekte grot schilderijen zijn te vinden in de grotten bij Altamira, Spanje
500 voor Christus Het land wordt grotendeels ingelijfd door de Griekse kolonisten 218 voor Christus De Romeinen verdrijven de Grieken en vestigen zich in de regio
53 Na Christus De Romeinse keizer Marcus Trajanus is geboren nabij de plaats die we tegenwoordig Sevilla noemen.
633 Een heilige vergadering, of Synode, wordt gehouden in Toledo waarbij de Latijnse taal geaccepteerd wordt en zeggenschap over de verkiezing van de Spaanse koningen wordt vastgelegd.
711 Islamitische invasie van Spanje en Spanje waordt bezet
938-1002 Spanje wordt geteisterd door aanvallen van de Moorse leider Al-Mansur
976 Een grote islamitische moskee wordt gebouwd in Cordoba

Middeleeuwse Spanje
1075 Een kathedraal wordt gebouwd boven het graf van St. James’, de patroonheilige van Spanje
1085 Toledo is bevrijd van moslimoverheersing door de Spaanse vorst Alfonso VI
1100-1200 Een Spaanse boer, San Isidro, beroemd om zijn goedheid aan de armen wordt patroonheilige van de boeren en Madrid.
1118 Alfonso van Aragon bevrijdt de stad Zaragoza en breidt zijn christelijke koninkrijk uit ten koste van de moslims.
1212 Moslims worden ernstig getroffen door de Spaanse kruistochten
1218 De Universiteit van Salamanca is opgericht door koning Alfonso IX
1221 Leon Alfonso de Tiende (de Wijze) is geboren en wordt koning van Castilla en Leon
1227 De gotische kathedraal in Toledo wordt gerestaureerd.
1236 Cordoba is veroverd op de islamitische bezetter door Ferdinand III van Castilla y Leon
1385 Portugal bestrijdt de Castillianen en krijgen onafhankelijkheid
1451 Isabella van Castilie is geboren. Zij wordt koningin van Spanje en de beschermer van de ontdekkingsreiziger Columbus
1452 De volgende koning van Aragon, Ferdinand II, wordt geboren
1469 De prins van Aragon, Ferdinand II, trouwt de prinses van Castille, Isabella. Hiermee breekt een nieuw tijdperk voor Spanje aan.
1474 Isabella verklaart zich Koningin van Castilie en Aragon
1480 Ferdinand en Isabella vervolgen joden en ketters in de Spaanse Inquisitie
1481-1530 De Inquisitie verbrand duizenden mensen op de brandstapel.

De Gouden Eeuw van Spanje
1486 Christopher Columbus pleit voor Isabella voor de financiering van zijn expeditie naar West-Indië
1492 Isabella van Castille en Ferdinand van Aragon verslaande moslims. De leider van de moslims, Boabdil, geeft zich over aan de gezamenlijke strijdkrachten van Spanje. De Moren zijn voorgoed verjaagd.
1492 Columbus ontdekt een nieuw land dat later Amerika genoemd wordt
1494 Columbus ontdekte land wordt verdeeld tussen Spanje en Portugal
1510-50 Spanje ontvangt duizenden kilo’s goud uit het nieuwe land
1513 Florida is ontdekt door Huan Ponce de Leon
1516 De Universiteit van Sevilla wordt opgericht. De Habsburgse dynastie vindt haar oorsprong bij de kleinzoon van Ferdinand van Aragon, Charles V.
1528 Engeland en Frankrijk verklaren Spanje de oorlog om haar overheersing van de wereldzeeën te doorbreken.
1536 Pedro Mendoza richt de stad Buenos Aires op in Argentinië.
1547 De vader van Don Quichot, Miguel de Cervantes, is geboren
1571 Onder de heerschappij van Filips van Spanje, maken de Spanjaarden aanspraak op de Filipijnen na de ontdekking door Miguel López de Legazpi
1571 Oktober Spanje en haar bondgenoten verslaan de Ottomaanse Turken in de Slag bij Lepanto.
1580 Spanje verslaat Portugal in de Slag bij Alcantara. Philip wordt koning van Portugal
1587-88 De Spaanse Armada, de meest gevreesde zeemacht, is verslagen door de Engelse commandant Sir Francis Drake, tijdens de regering van de Engelse Koningin Elisabeth de Grote.
1591 De traditie van het stierenrennen begint in Pamplona.
1635 De Franse Kardinaal Richelieu begint oorlog tegen de Spaanse Habsburgers
1649 De pest heerst in Sevilia met verwoestend resultaat.
18e eeuw Stierenvechten krijgt als sport vaste voet aan de grond
1746-1828 Een van de bekendste Spaanse kunstschilders, Francisco Jose de Goya, wordt geboren. Bij de val van Cortes in 1824, gaat hij in vrijwillige ballingschap in Bordeaux, waar hij sterft
1783 Spanje erkent de onafhankelijkheid van de VS

19e en 20e eeuw
1810 Argentinië kondigt onafhankelijkheid af van Spanje, evenals Columbia en Chili, het volgende jaar Paraguay.
1824 Peru wordt onafhankelijk van Spanje.
1836 Mexico verklaart zich onafhankelijk.
1881 Pablo Picasso is geboren in de stad Malaga, Spanje.
1892 De Spaanse dictator Francisco Franco, wordt geboren
1898 Cuba wordt onafhankelijkheid van Spanje, met de steun van de VS
1936-39 De bittere en bloedige burgeroorlog van 1936 tot 1939 had een half miljoen doden tot gevolg en verdeelde menige Spaanse familie langs Republikeinse en Nationalistische lijnen.
De poging tot staatsgreep op 18 juli 1936 door een groot deel van het leger tegen de tweede Spaanse republiek mislukte op vele plaatsen in het land onder andere in  Madrid, Barcelona, Valencia en Bilbao. De opstandige troepen rukten vanuit het zuiden (generaal Franco) als vanuit het noorden (generaal Mola) naar de hoofdstad op met de bedoeling die alsnog zo snel mogelijk in te nemen.
Het offensief van Mola liep echter vast door het hardnekkige verzet van de republikeinse troepen en milities in de sierra de Guadarrama, een bergketen ten noordwesten van Madrid. Het offensief van Franco vanuit het zuiden via Extremadura daarentegen verliep zeer voorspoedig : op 6 november stonden zijn troepen in de buitenwijken van Madrid. Premier Largo Caballero en zijn regering vluchtten naar Valencia en lieten de verdediging van de hoofdstad over aan generaal Miaja.
1946-50 Franco regeert Spanje, maar krijgt geen steun uit de Europese landen
1955 De Verenigde Naties (VN) aanvaarden Spanje als lid
1959 De Baskische Afscheidingsbeweging ETA, is opgericht en streeft naar onafhankelijkheid voor de Basken.
1975 Franco overlijdt en de monarchie wordt hersteld met koning Juan Carlos op de troon. Spanje is niet langer een dictatoriaal land, maar een democratie.
De wonden die de jaren van strijd en repressie sloegen waren zo diep dat ook na de terugkeer van de democratie in 1978 de burgeroorlog en het Franco-regime nog decennialang in het politieke debat taboe waren.
1982 Spanje treedt toe tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
1986 Spanje treed toe tot de Europese Economische Gemeenschap (EEG)
1992 De Olympische Spelen worden gehouden in Barcelona

Modern Spanje
2002 De Spaanse peseta wordt vervangen door de euro
2004 Al-Qaeda plaatst bommen in treinen in Madrid, wat resulteert in ongeveer 200 doden.
2006 juni Catalonië stemt voor een autonome republiek binnen Spanje

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *